Nagelsvamp

Nagelsvamp är den vanligaste nagelsjukdomen, och det uppskattas så mycket som upp till 10-20 % av den vuxna befolkningen i Sverige lider av det. Män har dessutom lite större tendens att få nagelsvamp än kvinnor.

Alla kan få nagelsvamp, men risken stiger markant med åldern. Uppskattningsvis har hälften av alla över 70 år nagelsvamp. Det är således många fler äldre än unga som lider av nagelsvamp. Dock befinner sig idrottsutövare och andra som går för länge i täta och inte-andningsbara skor också speciellt i riskgruppen för att få nagelsvamp.

Vanliga symtom på nagelsvamp är missfärgningar samt tjocka och spröda naglar som vittrar sönder i kanterna. Nagelsvamp på tår är vanligare än nagelsvamp på fingrar, och nagelsvamp förekommer oftare hos män än hos kvinnor. Nagelsvamp drabbar oftast vuxna och risken ökar med åldern, då det är vanligare bland äldre personer att ha problem både med blodcirkulationen såväl som generellt tjockare och mer långsamtväxande naglar. Nagelsvamp är vanligare hos personer över 60 år. Personer med dålig blodcirkulation, psoriasis, diabetes, nedsatt immunförsvar och personer där nagelsvamp är vanligt förekommande i familjen löper större risk att drabbas av sjukdomen.

Nagelsvamp är en svampinfektion i naglarna, framför allt beroende på svamparten Trichophyton rubrum. Sjukdomen gör naglarna spröda och ogenomskinliga. Ibland kan det även vara svamparten Candida albicans, framför allt om förändringarna sitter i fingernaglarna. Smittspridning sker genom t.ex. vistelse i simhallar och omklädningsrum. Varma och täta skor gör att svampen trivs.

Av de tånagelförändringar som kan uppstå är bara cirka hälften orsakade av svampinfektion.

Sjukdomen startar oftast i en nagel och sprids efterhand till flera naglar. Ibland angrips även handflator och fotsulor där huden då rodnar och fjällar. Naglarna gulnar, blir spröda och lossnar lätt från nagelbädden. Smittsamheten är dock låg.

Övriga sjukdomar som kan ge liknande symptom på nageln är följande:

* Psoriasis liknar ibland en oljefläck i nageln men kan kliniskt vara omöjligt att särskilja från nagelsvamp.
* Åldersbetingade nagelförändringar.
* Jästsvampen Candida albicans.
* Ärftliga nagelsjukdomar.
* Tillväxtrubbningar efter nagelskador eller nagelbandsinfektioner.
* Totalt håravfall (alopecia areata).
* Malignt melanom.

Därför är det alltid bra att gå till en läkare för att få ett utlåtande, speciellt om nageln inte återgår till sitt normaltillstånd med de receptfria behandlingar som finns att tillgå.

Nagelsvamp kan vara svårbehandlad då infektionen ligger under nageln, och du ser inte resultatet förrän den infekterade nageln växt ut och ersatts av en frisk nagel. Vilka alternativ på behandlingar som finns att tillgå beror på vilken typ av infektion du har och hur svår den har hunnit bli. Mild till måttlig nagelsvamp kan oftast behandlas med receptfria topikala läkemedel. Att ett läkemedel är topikalt betyder att du använder det direkt på det utsatta området, i det här fallet den angripna nageln.

För bästa resultat är det viktigt att påbörja behandlingen så tidigt som möjligt, och inte avbryta behandlingen förrän en normal nagel har vuxit ut. För svåra infektioner som inte svarar på behandling med receptfria medel bör du uppsöka läkare – du kan behöva starkare läkemedel i form av tabletter som tas oralt.

Nagelsvamp utvecklas över lång tid och är helt smärtfri i början, så det kan vara lätt att missa symptomen. Dina symptom kan också variera beroende på vilken typ av svamp det är som orsakar infektionen. De vanligaste typerna av hudsvamp är dermatofyter, vilka orsakar de flesta av alla svampinfektioner i naglarna.

De tidigaste tecknen på en infektion är oftast en liten vit eller gul fläck under nagelns ytterkant. När svampen sedan fortsätter spridas följer symptom som tjocka naglar och sköra naglar. Det är inte ovanligt att uppleva att nageln blir missfärgad (generellt grön eller gul färg), förvrängd och tappar lyster och glans. En mörk färg utvecklas ibland när skräp fastnar under den infekterade nageln, och nageln kan mjukna och börja falla sönder. När infektionen förvärras kan nageln släppa ifrån nagelbädden, en åkomma som kallas onykolys och som kan vara mycket smärtsam. Detta gör till slut att nageln helt faller av. Lämnas en svampinfektion obehandlad kan den dessutom sprida sig till andra tår/fingrar, eller smitta andra människor.