Amorolfin nagelsvamp behandling

Amorolfin är ett medicinskt nagellack för behandling av svampinfektioner på naglarna. Det innehåller den aktiva substansen amorolfin (som amorolfinhydroklorid), som tillhör en grupp läkemedel som kallas antimykotika. Den dödar en mängd olika svampar som kan orsaka nagelinfektioner.

Lösnaglar ska inte användas med Amorolfin nagelsvamp behandling. Kosmetiskt nagellack kan användas, men du ska vänta minst 10 minuter efter applicering av Amorolfin innan du målar naglarna.

Nagellacket måste tas bort noggrant innan det är dags för att lägga på Amorolfin nagelsvamp behandling.

  1. Före den första appliceringen av Amorolfin Mylan 5%, rengör noggrant dina naglar: fila ner den infekterade nagelytan (särskilt på ytan) så mycket som möjligt med den bifogade nagelfilen. Var noga med att inte fila huden runt nageln.
  2. Rengör nagelytan och avlägsna allt fett med en av de bifogade rengöringskompresserna.
  3. Stryk ut nagellacket med den återanvändbara spateln (bifogad i kartongen) över hela den infekterade nageln. Rengör den återanvändbara spateln mellan användningen av olika naglar för att undvika kontaminering av nagellacket. Spateln får inte strykas av mot flaskans kant.
  4. Upprepa steg 1till 3 för var och en av de infekterade naglarna.
  5. Rengör spateln med den bifogade kompressen
  6. Stäng flaskan ordentligt. Låt de behandlade naglarna torka i ca 3 minuter. Vänta i minst 10 minuter innan applicering av kosmetiskt nagellack.