Loceryl nagelsvamp behandling

Loceryl amorolfin 5% är ett ofärgat medicinskt nagellack för behandling av nagelsvamp. Loceryl innehåller amorolfin, som har effekt på ett flertal svamparter som kan orsaka nagelinfektioner. Loceryl tränger ned genom nageln och kan därigenom bekämpa svåråtkomliga svampar i nagelbädden. Loceryl används för behandling av måttligt utbredd nagelsvamp utan angrepp på nagelns tillväxtzon. Receptfritt kan Loceryl användas när du tidigare har fått diagnos och behandling av läkare och är i behov av ytterligare behandling för att helt bota infektionen. Du kan också behöva påbörja en ny behandling om infektionen återkommer.

Loceryl nagelsvamp behandling kan liknas vid en läkemedelsdepå. Efter applicering av det 5-procentiga lacket dunstar lösningsmedlet och koncentrationen stiger till 25%. En icke vattenlöslig film bildas av lacket ovanpå nageln. Filmen fungerar som en depå innehållande den aktiva substansen som kontinuerligt penetrerar ner genom nageln ned till nagelbädden där svampen växer. Denna depå behöver “fyllas på” ca 1 gång i veckan för att bibehålla den koncentration som bibehåller den terapeutiska nivå